Do pobrania formularz zgłoszenia indywidualnego do zawodów KJS LASOWIAK 2019 - [POBIERZ]

Aby zgłoszenie było ważne należy do niego dołączyć potwierdzenie wpłaty właściwej kwoty na konto organizatora tj. przekaz bankowy, potwierdzenie przelewu bankowego itp.