W dn. 22 lutego 2015r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, o godzinie 1000 odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu ASW.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.