Sprawozdanie opisowe
z Imprezy Samochodowej
"Tylko dla Kobiet"

Stalowa Wola, 05.03.2017r.

Organizator:
Automobilklub Stalowa Wola
ul. Ofiar Katynia 28a
37-450 Stalowa Wola

Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Urząd Gminy Stalowa Wola
Rada Miejska Stalowej Woli
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

Zasięg imprezy:
Międzypowiatowy

Uczestnicy zadania:
Kobiety posiadające prawo jazdy kat. B

Cele imprezy:

 • Popularyzacja sportu samochodowego wśród kobiet,
 • Doskonalenie techniki jazdy samochodem,
 • Podnoszenie aktywności fizycznej wśród uczestniczek,
 • Wzrost umiejętności w kierowaniu samochodem,
 • Promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowy

Harmonogram poszczególnych działań:

 • wykonanie i druk plakatów informacyjnych; umieszczenie informacji o imprezie w mediach: prasa, telewizja, radio, internet; nabór zawodniczek, otwarcie listy zgłoszeń,
 • wyznaczenie i przygotowanie prób sportowych; odpowiednie zabezpieczenie całego terenu rozgrywek, zapewnienie obsługi sędziowskiej rajdu,
 • wykonanie dokumentacji dla zawodniczek: numery startowe, mapy prób,
 • zakup nagród dla zawodniczek,
 • przygotowanie poczęstunku,
 • sprawne przeprowadzenie wszystkich konkurencji.

Konkursowa Jazda Samochodem "Tylko dla Kobiet" została przeprowadzona na parkingu obok Delikatesów FRAC przy ul. Niezłomnych w Stalowej Woli.
W zawodach wzięły udział 22 Panie, dla których przygotowano 3 próby sportowe oraz 2 dodatkowe konkurencje:

 • próba resuscytacji na fantomie
 • testy z przepisów ruchu drogowego

Pierwsza próba sportowa przeprowadzona była na samochodzie volkswagen Golf Sportsvan udostępnionym prze firmę AUTORUD ze Stalowej Woli.

Druga konkurencja sportowa to tzw. próba Stewarta, przeprowadzona samochodem toyota Yaris, której właścicielem jest Automobilklub.

Trzecią próbą (najtrudniejszą dla Pań) był dojazd przodem i tyłem jak najbliżej ściany garażu, wykonywana ponownie samochodem Golf Sportsvan.

Pomiędzy próbami sportowymi zawodniczki musiały wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy na fantomie.
Test z przepisów ruchu drogowego przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Próbę resuscytacji na fantomie prowadził sam Prezes Automobilklubu Stalowa Wola Bogdan Krysa.

Do obowiązków uczestniczek należało:

 • Obecność na odprawie, na której zostały omówione wszystkie konkurencje zawodów.
 • Przejazd trasy zgodnie z rysunkami prób sportowych.
 • Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami.
 • Rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego.
 • Wykonanie próby resuscytacji na fantomie.

Rywalizacja Pań była niezwykle zacięta, a ostatnia konkurencja (dojazd do "ściany garażu" spowodowała ogromne zmiany w tabeli wyników). Ostatecznie zawody wygrała Pani Iwona Dubel przed Panią Barbarą Olędzką i Panią Urszulą Zajko Sitarz.

Na zakończenie wszystkie uczestniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Początek Imprezy zaszczycił swoją obecnością Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, a nagrody wręczali m.in. Pan Starosta i Przewodniczący Rady Miejskiej Stalowej Woli - Pan Stanisław Sobieraj.

Organizatorzy nie zapomnieli również o symbolicznym kwiatku, gdyż jak wiadomo Impreza przeprowadzona była z okazji Dnia Kobiet.

Zdaniem uczestniczek zawody były bardzo udane, a większość zadeklarowała uczestnictwo w przyszłym roku.

Organizacja takiej imprezy samochodowej stała się doskonałym sposobem upowszechniania sportu samochodowego wśród kobiet, pozwoliła im nabrać doświadczenia w sprawnej jeździe samochodem, doskonalić swoje umiejętności a także zyskać cenne umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.

{flike}